İlköğretim Dairesi Bekleme Listesi

Gerçekleşen nakiller ile yapılan başvurular neticesinde oluşan Bekleme Listesi ekte sunulmuştur.

          Tüm okul yöneticileri ile öğretmenlerimizin gereği için bilgisine sunulur.

Dosya Eki: 
Yayın Tarihi: 
Pazartesi, Aralık 25, 2017 - 13:00