Hizmetiçi Eğitim Duyurusu:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü İşbirliğiyle Gerçekleştirilecek Kurs Programı ekte sunulmuştur.

Dosya Eki: