GCE – A Level Sonuçlarına Sahip Olan Öğrencilerimize Özel Kontenjan Sağlanması Hususunda Mutabakat Zaptı İmzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  GCE – A Level sonuçlarına sahip olan KKTC uyruklu öğrencilere Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan sağlanması hususunda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Bu yıldan itibaren yürürlüğe girecek uygulama dâhilinde Ağustos ayında KKTC uyruklu olup A level sonuçlarına sahip öğrencilerimizin Bakanlığımıza tahsis edilen kontenjanlardan yararlanabileceklerini belirten Çavuşoğlu, “A level sonuçlarının geç çıkmasından dolayı bilindiği üzere bu alanda öğrenim gören öğrencilerimiz yerleşme süreçlerinde bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu protokol sayesinde bu problemi de ortadan kaldırmış olduk.” dedi.

Açıklamasında “Bu yolla yerleşecek öğrencilerimiz Türkiye Burslusu kapsamında olup üniversite eğitimi boyunca üniversitesine harç ödemesi yapmayacağı gibi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burs alacaktır.” İfadelerine yer veren Bakan Çavuşoğlu, arzu eden öğrencilerin ücretsiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti KYK yurtlarında da konaklayabileceklerine dikkat çekti.

Çavuşoğlu açıkamasının sonunda bu alanda eğitim alan gençlerimize bu önemli açılımın hayırlı olmasını temenni etti.

İmza koyulan protokolün detayları ise şu şekilde;

       a)      YÖDİD ( KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi ) tarafından her yıl Mart ayının son haftası KKTC uyruklu öğrenciler için KKTC’nin ihtiyaç duyduğu alanlardaki kontenjan talepleri, program bazında YTB’ye iletilir.

      b)      Yukarıda belirtilen fıkra kapsamında YTB tarafından KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjanların hangi üniversite ve programlarda verileceği Nisan ayının son haftası YÖDİD’e bildirilir.

       c)      Ayrılan kontenjanlardan faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan öğrenciler Ağustos ayı içerisinde GCE A Level sonuçlarının açıklanmasına müteakip ilan edilecek tarihlerde başvuru yapacakları programlarla ilgili UMS puanlarını da içeren resmî sonuç belgeleri ve tercih listelerini YÖDİD’e teslim ederler. YÖDİD’e yapılacak başvuru esnasında adayların Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS)’de kayıtlı kullanıcı numaraları da talep edilir.

      d)      Başvuru yapan öğrencilerden öğrenim görmek istedikleri programa kabul edilirken kullanacakları ana dil sertifikası (Turkish A Level) hariç 3 tane A Level sonucunun UMS puanları toplamı dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde;  ayrılan her kontenjana, puanlar ve tercihler dikkate alınmak suretiyle YÖDİD tarafından yapılan yerleştirme listeleri YTB’ye bildirilir.

       e)      YTB tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonrasında adayların Türkiye Bursları kapsamında üniversitelere yerleştirme işlemi yapılır. 

       f)       Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde değerlendirilen ve YTB tarafından onaylanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilere YTB tarafından e-posta gönderilerek, YÖDİD tarafından ise kurumsal internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

      g)      Türkiye Burslusu statüsünde eğitim hakkı kazanan ve Türkiye Burslusu lisans adaylarına sağlanan imkânlardan faydalanacak öğrenciler hususunda ilgili üniversitelere gerekli bildirimlerde bulunulur.

      h)      Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda kullandırılmak üzere her öğretim yılı için lisans düzeyinde en az 30 kontenjan tahsis edilir. Ancak özel durumlar çerçevesinde yıl bazında tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde kontenjan artırılabilecektir. 

       i)       İş bu mutabakat zaptı kapsamında burslandırılan öğrencilerin, mezuniyetleri sonrasında uygun kurum ve pozisyonlarda istihdam edilmeleri hususunda ilgili KKTC makamları nezdinde YÖDİD tarafından gerekli çalışmalar yürütülür.

Yayın Tarihi: 
Cuma, Mayıs 22, 2020 - 12:00