Elektronik İletişim

Milli Eğtiim ve Kültür Bakanlığına bağlı Dairelerin Elektronik Haberleşme ile ilgili kullandıkları kurumsal e-Mail adresleri aşağıdaki gibidir.

Kurum Arşiv Adı

e-Posta Adresi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

mebarsiv@mebnet.net

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü

iodarsiv@mebnet.net

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü

goodarsiv@mebnet.net

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü

mtodarsiv@mebnet.net

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü

ttdarsiv@mebnet.net

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

meddykarsiv@mebnet.net

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü

eohdarsiv@mebnet.net

Yüksek Öğrenim ve Dışiliklier Dairesi Müdürlüğü

yodidarsiv@mebnet.net

Kültür Dairesi Müdürlüğü

kulturarsiv@mebnet.net

Devlet Tiyatroları Müdürlüğü

tiyatrolararsiv@mebnet.net

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

senfoniarsiv@mebnet.net