Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Olarak Müdür ve Müdür Muavinlerine Yönelik Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hijyen Eğitimi Ayrıca Ağustos ve Eylül Aylarında Online Yapılacak Olan Hizmet İçi Eğitimler

Ekte Belirtilmiştir.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, Ağustos 17, 2020 - 11:00