Basın Duyurusu

Değerli Kamuoyu ve kıymetli basın- yayın kuruluşları;

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 3.7.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Yasası altında bulunan   “Öğretmenlerin Yer Değiştirilmeleri Tüzüğü” -  İlkokullarda Yıllık Geçici Görevlendirme maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile tüzüğün iptali için açtığı dava Anayasa Mahkemesi tarafından dinlenmiş ve mahkeme 14 Ağustos 2017 tarihinde aldığı karar ile tüzüğün Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.