Basın Açıklaması

Değerli Kamuoyu ve kıymetli basın-yayın kuruluşları;

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan ve en sonuncusu 1994 yılında imzalanan Eğitim,Bilim, Kültür ve Teknik Alanda İşbirliği Protokolü çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de karşılıklı olarak öğretmen görevlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Beş yıl süre ile görevlendirilen öğretmenler içerisinden her yıl görev süresi dolan yaklaşık 30 öğretmenin yerine imzalanan protokol çerçevesinde yeni öğretmen görevlendirilmesi yapılmaktadır.

Yine aynı şekilde KKTC’den her yıl yaklaşık 5 öğretmen mütekabiliyet çerçevesinde bakanlığımızca Türkiye’de görevlendirilmektedir.

Yapılan antlaşma gereği görevlendirilen öğretmenlerin maaşları  görev süreleri boyunca  görev yaptıkları ülke tarafından değil, görevlendirildikleri ülke tarafından sağlanmaktadır. Yani ülkemizde görev alan öğretmenlerin maaşları Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanmaktadır.

KKTC’de  görev alan öğretmenlerin büyük çoğunluğu teknik branşlarda olup, ülkemizde bu alanlarda öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. 1994 yılında imzalan protokole bağlı olarak  Sn. Asım İdris’in de bakanlık yaptığı kısa dönem de dahil olmak üzere,  ülkemizde Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerin görev aldığı görülmektedir. Yani Sn. Asım İdris yaptığı açıklamalar ile açıkça yalan söylemekte ve kendisi ile çelişmektedir.

KTÖS ve KTOEÖS bu uygulanan prosedürü gayet net olarak bilmelerine rağmen, öncelikle kamuoyuna çok sayıda öğretmenin bu yıl talep edilmiş  gibi yansıtarak yanlış algı oluşturmuş, akabinde ise ülkemizde eğitim adına görev yapan öğretmenlerimizi “ajanlık” ile suçlayarak ülkemiz öğretmenleri ile görevlendirilen öğretmenlerimiz arasına nifak tohumları atmaya ve ayrımcılık yaratmaya çalışmıştır.

“Sendikal hak” veya “düşünce özgürlüğü” adı altında yaptıkları açıklamalarla devletimize, anavatanımıza, milli değerler ve milli tarihimize hakaret etmeyi, dayanıksız suçlamalar ve ithamlarda bulunmayı alışkanlık haline getirenleri kamuoyunun vicdanına ve takdirine bıraktığımızı belirtmek isteriz.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak eğitim adına emek veren değerli öğretmenlerimizin, görev yaptıkları okullarda  çalışma barışını ve huzurunu bozacak bu ve buna benzer haksız, yakışıksız söylemlere itibar etmeyeceklerine dair güvenimizin de tam olduğunu birkez daha vurgulamaktayız.

Yayın Tarihi: