65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

            Bahse konu esas yasa, Türkiye Cumhuriyeti’nde çıkartılan affa paralel olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve her ne sebeple olursa olsun yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlere tamamlayamadıkları öğrenimlerine devam edebilme imkanı sağlamak amacıyla hazırlanmış ve 2009 yılında yürürlüğe girmiştir.

            Esas yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasına bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı dahil, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü ve sanatta yeterlilik öğrenimi gören ve her ne sebeple olursa olsun yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşlarını kapsamaktadır.

            Esas Yasa ilk çıktığı tarihte ilişiği kesilenlere, yasada öngörülen şartlara bağlı olarak belirli bir süre hakkı verilmiştir. Daha sonra yine 2011 yılında Esas Yasa içerisinde yapılan değişiklikle, başvuru süreleri yeniden düzenlemiştir.

            Son olarak Kasım 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde bu yönde yeniden bir düzenleme yapılmış olup, benzer yönde bir uygulamanın KKTC’de de yapılması hususunda gelen talepler doğrultusunda, ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerinin tamamlamalarını sağlamak amacıyla işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK işbirliğinde hazırlanmıştır.

            Konu değişiklik yasa tasarısı ile başvuru süresi yeniden düzenlenerek, ilişiği kesilenlere bir yıllık başvuru süresi verilmesi öngörülmüştür.