26-27 Mayıs 2015 tarihlerinde Yükseköğretim Çalıştayı Gerçekleştirilecektir.

26-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan KKTC Yükseköğretim Çalıştayına katılmak isteyen kişilerin ekte sunulan başvuru formunu doldurup 15 Mayıs 2015 Cuma gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurularını ulaştırmalıdırlar.

Başvurular değerlendirilip 20 Mayıs 2015 tarihinde ilgili kişilere bildirilecektir.

            Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalıştayın çalıştay temaları ve çalıştay programı aşağıdaki gibi olup, çalıştay katılımcı başvuru formu ek olarak sunulmuştur.

 

ÇALIŞTAY TEMALARI

1- Yükseköğrenimde Kalite ve Öğrenci Memnuniyeti

Kalitenin artırılması, rekabet gücünün artırılması, kurumsal ve idari yapının güçlenmesi ve liderlik konuları tartışılacaktır.

2- Araştırma, Geliştirme

Yüksek öğretimde araştırma ve geliştirmenin önemi, araştırmada dikkat edilecek esasların yeri ve yayın, proje çalışmalarının yüksek öğretime katkıları tartışılacaktır.

3- Akademik Yükseltmeler, Akademik Etik ve İntihal

Yüksek öğretim kurumlarında yükseltme kriterleri, akademik etik ve intihal konularında belirlenen stratejiler ve ilkeler ele alınacaktır.

4- Tanıtım ve Toplumsal Farkındalık

Yükseköğretim kurumlarında tanıtımın rolü ve işleyişi, toplumsal farkındalık yaratma stratejileri ve uygulanışı ele alınacaktır.

5- Dış İlişkiler ve Uluslararası Görünürlük

Yükseköğretim kurumlarının dış ilişkilerle güncel gelişen eğilimleri değerlendirmesi ve uluslar arası görünürlük stratejileri belirlemesi ele alınacaktır.

6- Yüksek Öğretime Geçiş ve Meslek Standartları

Meslek standartlarının belirlenmesi, yüksek öğretime geçişte uyum ve kriterler tartışılacaktır.

7- Dijital ve Engelsiz Eğitim 

Bilişimin eğitimde özellikle yüksek öğretimde yeri ve önemi, uzaktan eğitim, eğitimde herkes için tasarım konuları tartışılacaktır.

 

 

Yüksek Öğretim Çalıştayı

Herkes İçin Eğitim

 

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

I. Gün

10:00-12:00       Açılış Konuşmaları

12:00-13:00       Grup toplantısı

13:00- 14:00      Ara

14:00-18:00  Çalıştay Temalarının Sunumu

II. Gün

09:00-13:00       Çalıştay temalarına ilişkin oturumları

13:00-14:00       Ara

14:00-16:00       Grup oturumları

16:00-17:00       Moderatör ve Komisyon ile birlikte toplantı

                        Kapanış

 

Yer: Golden Tulip / Lefkoşa