“Kayit Kabul Tüzüğü İle Hedefimiz Üniversitelerimizdeki Öğrenci Kalitesinin Arttırılması”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Kayıt Kabul Tüzüğü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Özyiğit Yükseköğrenimde öğrenci kalitesinin arttırılmasına yönelik yaptıkları  çalışmalar doğrultusunda yabancı öğrencilerin kayıt kabulüne yönelik hazırlanan tüzüğün bakanlar kurulu tarafından kabul edilerek önümüzdeki akedemik yıldan itibaren geçerli olacak şekilde uygulanacağını açıkladı.

Üçüncü ülke vatandaşı yabancı öğrencilerin üniversitelere kayıt kabulü ile ilgili bugüne kadar herhangi bir tüzüğün hazırlanmadığının altını çizen Özyiğit, göreve geldikleri andan itibaren Yükseköğrenim de kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalar doğrultusunda da yabancı öğrencilerin ülkemiz üniversitelerine kayıt kabulüne yönelik birtakım kriterler getirildiğine dikkat çekdi.

Özyiğit YÖDAK  ile Bakanlığın kordineli çalışmaları ile hazırlanan kayıt kabul tüzüğünün 19 Nisan 2018 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildiğini de ifade ederken, tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte 2018-2019 akademik yılından başlayarak yabancı öğrencilerin tüzük içerisinde belirlenen kriterlere göre ülkemiz üniversitelerine kayıt yaptıracağını söyledi.

Yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda ülkelere göre akademik kriterler getildiğine ve bu kriterler ile birlikte ülkemizde gelecek yabancı öğrencilerin kalitesinin artacağına dikkat çeken Cemal Özyiğit  ”Hazırlanan tüzükle getirilen akademik kriterler yükseköğrenimde kaliteyi arttıracaktır” vurgusu  yaptı.

“Ülkemize yurtdışından gelen öğrencilerin buraya sorunlar değil kazanımlar getirmesi lazım”

Kayıt kabul sisteminin hazırlanıp uygulamaya konulmasının ardından  “öğrenci takip sistemi”nin de hayata geçirileceğini, bu sistem üzerinde de bakanlık olarak ilgili kurumlarla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özyiğit “Kayıt dışı çalışan ve sosyal sorunlara neden olan öğrencilerin önüne geçilmesi ve öğrenci kalitesinin arttırılması adına önemli bir adım atılmıştır. Ülkemizdeki yükseköğrenim faaliyetleri hepimiz için fırsattır. Fakat yurtdışından gelen öğrencilerin buraya sorunlar değil kazanımlar getirmesi lazım. Bu anlamda bu gibi uygulamaları hayata geçirecek çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız.” dedi.